Skip to main content

CERTYFIKATY

Od sierpnia 2003 roku wózki widłowe podlegają Dozorowi Technicznemu zgodnie z :
– ustawą z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznych (Dz.U.  Nr 122, poz. 1321 ze zm.),
– rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 roku w sprawie  warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń  transportu bliskiego
– rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lipca  2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021 ze zm.).
Powyższe przepisy prawne nakładają na użytkowników wózków widłowych  obowiązek rejestracji posiadanych podnośników w Urzędzie Dozoru Technicznego  oraz dokonywanie okresowych przeglądów przez uprawnione do tego firmy.
Więcej informacji na  stronie www.udt.gov.pl
Nasza Firma dokonuje okresowych przeglądów konserwatorskich oraz  przygotowuje wózki widłowe do odbioru oraz rejestracji przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiory dokonywane są w siedzibie naszej Firmy  lub u użytkownika wózka. W ramach tej usługi dokonujemy przeglądu wózka, przygotowujemy dokumentację techniczną niezbędną do zgłoszenia oraz organizujemy odbiór w obecności Inspektora UDT.
Wszystkie powyższe czynności wykonywane są przez uprawnionych  konserwatorów.