Skip to main content

Hydraulika siłowa pozwala na sprawne przemieszczanie energii zmagazynowanej w czynniku hydraulicznym i umożliwia wykonywanie pracy wymagającej działania ze znaczną siłą, znikomą bezwładnością oraz ogromną precyzją. Do funkcjonowania urządzeń tego rodzaju konieczne są jednak odpowiednie komponenty. Poza podstawowymi składowymi, a więc pompą, zbiornikiem czynnika oraz samym czynnikiem, a także rozdzielaczami, zaworami, siłownikami lub silnikami, niezbędna okaże się też infrastruktura do transportu oleju hydraulicznego. Dostarczają ją firmy zajmujące się produkcją węży hydraulicznych i przewodów. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego węże hydrauliczne są niezbędne?

Każdy układ hydrauliki siłowej wymaga zapewnienia swobodnego przepływu czynnika, który krążąc w instalacji za sprawą zastosowanej pompy, przenosi energię i skierowany do odpowiednich odbiorników dzięki pracy rozdzielaczy, może wprawić je w ruch, powodując obracanie się silnika lub wysunięcie bądź wsunięcie się siłownika. Do umożliwienia transportu oleju hydraulicznego konieczna jest jednak sieć przewodów. Zwykle są one wykonywane z metalu i mocowane na stałe. W niektórych miejscach niezbędne będą jednak węże hydrauliczne.

Z czego powstają węże hydrauliczne?

Węże hydrauliczne są stosowane tam, gdzie instalacja hydrauliki siłowej musi być przeprowadzona przez element ruchomy np. przemieszczające się ramię koparki. Dla zachowania szczelności systemu w takich miejscach używane są materiały elastyczne, które mogą być wielokrotnie wyginane. Na ogół w tym celu wykorzystywany jest kauczuk syntetyczny, a także elastomer poliestrowy lub poliamid. Dla zachowania właściwej wytrzymałości na czynniki mechaniczne oraz ciśnienie rozrywające stosuje się oploty zrobione z aramidu albo cienkiego drutu stalowego.