Skip to main content

Obsługa wózka widłowego wymaga posiadania odpowiednich uprawnień. Poniżej prezentujemy obecnie obowiązujące przepisy.

Warunki możliwości obsługi wózka widłowego

Podstawową kwestią w przypadku operatorów wózków widłowych jest to, że do ich obsługi konieczne jest zdobycie uprawnień poprzez przystąpienie i zdanie państwowego egzaminu na operatora wózka widłowego. Istnieją dwa rodzaje uprawnień: kategoria wyższa, obejmująca wszystkie wózki jezdniowe z mechanicznym napędem podnoszenia, oraz niższa, która nie obejmuje wózków wyspecjalizowanych. Uprawnienia mają termin ważności, którego należy bezwzględnie przestrzegać. Kandydat powinien być pełnoletni i nie posiadać lekarskich przeciwwskazań.

Jakie dokumenty powinien posiadać operator wózka widłowego?

Aby zgodnie z prawem móc wykonywać pracę z użyciem wózka widłowego, należy posiadać:

  • zakładowe zezwolenie imienne — uprawnienia imienne tracą ważność stopniowo: do końca 2023 r. można pracować na podstawie dokumentów wydanych przed 31 grudnia 2004 r., do końca 2026 r. ważne będą uprawnienia imienne wystawione w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2014 r., a do końca 2027 r. uprawnienia z okresu od 1 stycznia 2015 r. do 10 sierpnia 2018 r.
  • dawne kategorie I, II i III WJO – ich zakres nie ulega zmianie i zachowują ważność przez 5 lat, liczonych od 1 stycznia 2019 r. – po tym okresie będzie można zamienić je na nowe uprawnienia bez egzaminu. Wyjątkiem jest kategoria III WJO.
  • nowa kategoria wyższa – odpowiada dawnej kategorii I WJO i pozwala na obsługę wszystkich typów wózków widłowych, w tym specjalizowanych, a uprawnienia ważne są 5 lat.
  • nowa kategoria niższa – jest połączeniem dawnych kategorii II i III WJO, pozwala na obsługę wszystkich typów wózków widłowych, poza wózkami specjalizowanymi, uprawnienia są ważne 10 lat.