Skip to main content

Wózki widłowe w wielu zakładach produkcyjnych pełnią istotne funkcje. Służą do transportowania zwykle ciężkich materiałów na stosunkowo niewielkie odległości. O wadze korzystania z tego rodzaju sprzętów świadczy m.in. fakt, że ich posiadanie oraz użytkowanie podlega ścisłej regulacji prawnej.

Mianowicie kluczowe znaczenie ma nie tylko sprawność i żywotność jezdniowych wózków podnośnikowych, ale przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo obsługujących je pracowników. W związku z tym każdy przedsiębiorca musi je nie tylko zarejestrować, ale także jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz przeprowadzania cyklicznych przeglądów. Kiedy trzeba wykonać przegląd wózka widłowego? O tym przeczytasz w dalszej części tego artykułu.

Przegląd wózka widłowego – kiedy trzeba go wykonać?

Uszkodzenia wózków widłowych mogą narażać przedsiębiorcę na spore wydatki, a pracowników na niebezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków, dlatego tak ważne jest regularne serwisowanie sprzętu. Przeglądy serwisowe można podzielić na trzy kategorie. Pierwszą z nich jest codzienny przegląd sprawności wózka przed rozpoczęciem pracy i tuż po jej zakończeniu. Przegląd wykonuje operator urządzenia bezpośrednio przed jego użyciem. Dzięki temu może on szybko wykryć nieprawidłowości, których niedopatrzenie mogłoby doprowadzić do poważniejszych awarii. Ocena ogólnego stanu technicznego i ewentualne rozpoznanie widocznych uszkodzeń pozwala uniknąć wielu wypadków przy pracy. Ponadto w obowiązku każdego posiadacza wózka widłowego jest udokumentowanie takiego przeglądu w jego księdze eksploatacji.

Do drugiej kategorii przeglądów należą przeglądy konserwatorskie. Mogą je przeprowadzać wyłącznie osoby do tego uprawnione i posiadające kwalifikacje konserwatorskie. Serwis wózków widłowych wykonuje się zwykle co 30 dni w przypadku wózków widłowych objętych pełnym dozorem technicznym oraz co 60 dni w przypadku wózków o ograniczonym dozorze technicznym. Przeglądy konserwatorskie mają na celu wykrycie uszkodzeń, które nie są widoczne gołym okiem oraz naprawienie usterek, które wcześniej zostały odnotowane przez operatora. Co więcej, bez względu na określone terminy, należy je wykonywać każdorazowo po naprawie poważanych awarii. Ich przeprowadzenie przedsiębiorcy muszą udokumentować w Dzienniku konserwacji wózka, który podlega ocenie przez inspektorów Dozoru Technicznego.

Ostatnim rodzajem przeglądów serwisowych wózków widłowych są przeglądy okresowe. Wózki objęte pełnym dozorem technicznym serwisuje się zwykle raz do roku, natomiast przy dozorze ograniczonym raz na dwa lata. Takich przeglądów dokonuje wyłącznie inspektor zatrudniony w Urzędzie Dozoru Technicznego. W ich trakcie przeprowadza się nie tylko szczegółowy przegląd stanu technicznego maszyny, ale również weryfikacji podlega kompletność i poprawność prowadzenia dokumentacji. Jeśli przedsiębiorca uzyska pozytywny wynik po takim przeglądzie, może dalej korzystać z urządzenia. Jednak w przypadku, gdy ocena inspektora jest negatywna, wózek widłowy może zostać wyłączony z eksploatacji i skierowany do serwisu. Dopiero ponowna kontrola po naprawie nieprawidłowości może być warunkiem dalszego użytkowania.