Skip to main content

Wózki widłowe to urządzenia transportu wewnętrznego wykorzystywane najczęściej w firmach budowlanych i zakładach produkcyjnych do przewożenia ładunków o różnej, najczęściej dużej wadze. Wózki ułatwiają codzienną pracę i ograniczają wysiłek fizyczny pracowników.

Osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie ich prowadzenia, mogą w prosty i bezpieczny sposób przewozić ciężkie towary z miejsca na miejsce, co bez takiego sprzętu nie byłoby możliwe do zrealizowania w krótkim czasie. Wśród najpopularniejszych modeli wózków widłowych wyróżnia się m.in.: wózki spalinowe (charakteryzujące się długą i wydajną pracą), wózki ciężkie (przeznaczone do przewożenia kilkudziesięciotonowych ładunków) oraz wózki elektryczne (niegenerujące spalin,  stosowane w zamkniętych pomieszczeniach).

Kiedy dochodzi do przeciążenia wózka widłowego?

Użytkowanie wózków widłowych odnosi się do przestrzegania zasad gwarantujących zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i efektywną oraz bezawaryjną pracę urządzeń. W związku z tym wózki widłowe muszą podlegać regularnym przeglądom technicznym nadzorowanym m.in. przez Urząd Dozoru Technicznego. Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących ich obsługi jest zapewnienie im odpowiedniej stateczności, czyli stabilnej pozycji podczas pracy. Zachowanie równowagi jest gwarancją prawidłowego podnoszenia i przewożenia ładunków bez narażania urządzeń na utratę równowagi i przewrócenie. Utrata stateczności może nastąpić w wielu sytuacjach, np. gdy bagatelizowane są nawet drobne usterki urządzenia czy wykorzystywanie sprzętu jest niezgodne z zastosowaniem. Poważnym problem jest też przeciążenie wózków.

Przeciążenie wózków widłowych następuje w sytuacji, gdy podnoszony lub transportowany ładunek przekracza maksymalny udźwig wózka. Mianem udźwigu określa się maksymalną masę ładunków, które może podnieść lub przewieźć konkretny sprzęt. Informacja o górnej granicy udźwigu wózka widłowego musi być zawarta w dokumentach technicznych dostarczanych przez producenta. Taka wartość podawana jest w kilogramach lub tonach. W praktyce przeciążenie odnosi się do niewłaściwego użytkowania sprzętu. Przykładowo może do niego dojść wtedy, gdy towar ważący kilkadziesiąt ton zostanie podniesiony przez nieprzystosowany do tego wózek spalinowy, a nie przez wózek ciężki. Co więcej, na przeciążenie może mieć także wpływ nierównomierne rozłożenie ładunków.

Do czego prowadzi przeciążenie wózka widłowego?

Przewożenie zbyt ciężkich ładunków może stanowić poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia użytkowników wózków widłowych. Mianowicie przeciążony sprzęt nie zachowuje równowagi, przez co jest narażony na przewrócenie się. Utrata stateczności uniemożliwia bezpieczne prowadzenie pojazdu, a tym samym podnoszenie ładunków, które  mogą ulec uszkodzeniom. Co więcej, przeciążenie wózków widłowych może również doprowadzić do usterek poszczególnych części oraz poważniejszych awarii sprzętu. W przypadku, kiedy dojdzie do takich sytuacji, można skorzystać z usług naszej firmy, która ma w ofercie kompleksowy serwis wózków widłowych, sprzedaż poszczególnych części zamiennych oraz sprzedaż i wynajem nowych sprzętów przeznaczonych do transportu wewnętrznego ładunków o znacznej masie.