Skip to main content

Większość przewozów transportem kołowym dotyczy towarów spaletyzowanych, gdyż ułatwia to zarówno procesy załadunku i rozładunku, jak i daje możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. W przypadku mniejszych ciężarówek dystrybucyjnych oraz samochodów dostawczych znaczna część dostarczanych palet trafia do miejsc, gdzie nie ma żadnej infrastruktury pomocniczej, pozwalającej na sprawny i szybki wyładunek.

Wobec braku rampy załadowczej właściciele aut używanych do takich zadań korzystają z oferty firm specjalizujących się w montażu i konserwacji wind samochodowych, decydując się na założenie osprzętu tego rodzaju. Przekonajmy się, czym są windy samochodowe i sprawdźmy, co się wiąże z ich eksploatacją.

Jak funkcjonują windy samochodowe?

Windy samochodowe nazywane też windami załadowczymi są urządzeniami służącymi do pomocy przy rozładunku i załadunku towarów paletyzowanych. Instaluje się je w tylnej części auta, trwale łącząc z ramą pojazdu. Winda składa się z mocowań, platformy roboczej oraz instalacji hydraulicznej wraz z siłownikami, które pozwalają na jej podnoszenie, opuszczanie i pozycjonowanie. Element roboczy jest osadzony na wahliwych ramionach połączonych z dwoma kompletami cylindrów, z których jeden odpowiada za ruch w górę i w dół, a drugi pozwala na zmianę pochylenia platformy i w efekcie oparcie jej krawędzi o powierzchnię, na którą ma być sprowadzona paleta.

Co wiąże się z eksploatacją wind załadowczych?

Windy załadowcze należą do urządzeń objętych dozorem technicznym ze strony UDT. Ich montażem i konserwacją mogą się więc zajmować wyłącznie firmy mające odpowiednie dopuszczenia. Użytkownik musi też dokonać ich zgłoszenia oraz pamiętać o poddawaniu sprzętu regularnym kontrolom oraz konieczności posiadania uprawnień do ich obsługi.